HEM

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.
 
För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.
 
Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

 

 

 

 

 

 

 

Om ROT-avdrag

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete.

Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband

med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att

du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.
 
För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger

bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.
 
Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete

men högst 50 000 kr per person och år.

Läs mer om rot

 

Så här går det till om du är kund och vill ha skattereduktionen:

1. Du kommer överens med oss om att det är husarbete som ska utföras.

Var också beredd att visa information om hur mycket du dittills under året
utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete. Sådan information
kan du få av Skatteverket. 
 

2. Home Performance utför arbetet.

3. Du betalar för halva arbetskostnaden (eller mer om du närmar dig eller har
överskridit gränsen för preliminär skattereduktion på 50 000 kronor). Resterande

del får företaget av Skatteverket. Spara fakturan eller kontantkvittot.
4. Du får ett brev av Skatteverket med en preliminär skattereduktion.

5. Nästa år står det förtryckt på din inkomstdeklaration hur stor preliminär

skattereduktion du fått för husarbete under inkomståret. När du skriver under

deklarationen godkänner du summan och intygar att de förtryckta uppgifterna

är korrekta. Den slutliga skattereduktionen redovisas sedan på ditt skattebesked.